Alle bestuurders van Stichting Dierenopvang Bosnië zijn onbezoldigd. Zij ontvangen geen beloning dan wel vacatiegeld en/of een onkostenvergoeding.