Ons asiel in Orasje, een thuis voor 180 honden

Naast onze sterilisatieprojecten in Bosnië ondersteunen we sinds 2007 een asiel in Bosnië. In Orašje om precies te zijn. Van een klein asiel met 65 honden is het asiel inmiddels uitgegroeid naar een bezetting van gemiddeld 180 honden.

De oppervlakte van het asiel is verdubbeld en alle aan- en verbouwingen zijn door Stichting Dierenopvang Bosnië gefinancierd dankzij de steun van alle donateurs. Het asiel is de afgelopen jaren voorzien van elektriciteit, een gemetselde schuur met keukengedeelte en er is een goed hekwerk rondom het asiel geplaatst. De gemeente van Orašje is verantwoordelijk voor de financiële lasten, maar bij een gebrek aan gemeentelijk budget draait het asiel voornamelijk op giften van Stichting Dierenopvang Bosnië.

De kosten voor de honden (exclusief voer), salaris voor vier personeelsleden, elektriciteit en autokosten bedragen per maand circa €1.750. De gemeente draagt slechts €350 euro per maand bij. In het begin kon Stichting Dierenopvang Bosnië nog grote hoeveelheden gedoneerd voer uit Nederland naar Bosnië transporteren, mede door de hulp van het Nederlandse leger. De support van het leger is er echter helaas niet meer en met de strenge grenscontroles en invoereisen is het lastig en kostbaar om vanuit Nederland voer te transporteren. Het voer dient hierdoor nu in Bosnië te worden gekocht en dit betekent dat er sinds een paar jaar voor Stichting Dierenopvang Bosnië een extra kostenpost van circa €750 euro per maand bij is gekomen. Hiermee bedragen de maandelijkse kosten om het asiel draaiende te houden circa €2.500. Stichting Dierenopvang Bosnië doet maandelijks een donatie van €2.150.

Naast deze maandelijks terugkerende kosten zorgt Stichting Dierenopvang Bosnië er minstens eenmaal per jaar voor dat alle honden in het asiel worden gesteriliseerd/gecastreerd. De kosten voor de sterilisaties/castraties worden door Stichting Dierenopvang Bosnië gefinancierd.

U begrijpt dat wij onze donateurs/sponsors enorm dankbaar zijn voor hun bijdragen om we deze kosten kunnen dragen.

De bijdrage aan het asiel wordt voornamelijk gefinancierd door de opbrengsten uit adoptie op afstand.