Ons asiel in Orasje, thuis voor 180 honden

Naast onze sterilisatieprojecten in Bosnië ondersteunen we sinds 2007 een asiel in Bosnië. In Orasje om precies te zijn. Van een klein asiel met 65 honden is het asiel inmiddels uitgegroeid naar een asiel met een bezetting van gemiddeld 180 honden.

De oppervlakte van het asiel is verdubbeld en alle aan- en verbouwingen zijn door Stichting Dierenopvang Bosnië gefinancierd, dankzij de steun van alle donateurs. Het asiel is de afgelopen jaren voorzien van elektriciteit, een gemetselde schuur met keukengedeelte en er is een goed hekwerk rondom het asiel geplaatst. Eigenlijk is de gemeente van Orasje verantwoordelijk voor de financiële lasten, maar bij gebrek aan gemeentelijk budget draait het asiel voornamelijk op giften van Stichting Dierenopvang Bosnië.

De kosten voor de honden (exclusief voer), salaris voor 4 personeelsleden, elektriciteit en autokosten bedragen per maand circa: 1.750 euro. De gemeente draagt slechts 350 euro per maand bij.
In het begin kon Stichting Dierenopvang Bosnië nog grote hoeveelheden gedoneerd voer uit Nederland naar Bosnië transporteren, mede door de hulp van het Nederlandse leger. De support van het leger is er echter helaas niet meer en met de strenge grenscontroles en invoereisen is het lastig en kostbaar om dit vanuit Nederland te doen. Het voer dient hierdoor nu in Bosnië te worden gekocht en dit betekent dat er sinds een paar jaar voor Stichting Dierenopvang Bosnië een extra kostenpost van circa 750 euro per maand bij is gekomen. Hiermee bedragen de maandelijkse kosten om het asiel draaiende te houden circa 2.500 euro en doet Stichting Dierenopvang Bosnië maandelijks een donatie van 2.150 euro.

Naast deze maandelijks terugkerende kosten zorgt Stichting Dierenopvang Bosnië er minstens 1x per jaar voor dat alle honden in het asiel worden gesteriliseerd/gecastreerd. De kosten voor de sterilisaties worden door Stichting Dierenopvang Bosnië gefinancierd.

U begrijpt dat wij onze donateurs/sponsors enorm dankbaar zijn voor hun bijdragen waarmee we deze kosten kunnen dragen.

De bijdrage aan het asiel wordt voornamelijk gefinancierd door de opbrengsten uit adoptie op afstand. Alle honden in het adoptie op afstand project wonen in Orasje en zijn allemaal honden die nagenoeg geen kans hebben op een toekomst buiten het asiel.